Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

2017 10 11 perigrafiki logoΤην Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε ο Α΄ κύκλος του επιμορφωτικού προγράμματος της Δράσης «Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση». Η σημαντική αυτή Δράση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία υποστηρίζεται και πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, έχει ως στόχο αφενός την ανάπτυξη Επιμορφωτικού – Υποστηρικτικού Υλικού και Οδηγών Εκπαιδευτικού και αφετέρου τη διαμόρφωση ενός πλαισίου γενικευμένης εφαρμογής της περιγραφικής αξιολόγησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Τόσο τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής της περιγραφικής αξιολόγησης όσο και η αξιολόγηση της Δράσης θα2017 10 11 pic3 συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του πλαισίου γενικευμένης εφαρμογής, όπως και του στρατηγικού πλαισίου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην περιγραφική αξιολόγηση. Η Δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2014-2020).


2017 10 11 pic1Το επιμορφωτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο 2ο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Αθήνας το οποίο φιλοξενείται στο Γυμνάσιο Φιλοθέης. Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, οι οποίοι/-ες έχουν αναλάβει τον ρόλο των εκπροσώπων-συντονιστών/-στριών των δημόσιων σχολικών μονάδων της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που επιλέχθηκαν από το Ι.Ε.Π. κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος προκειμένου να συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή της Περιγραφικής Αξιολόγησης μαθητών/-τριών. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Οργάνωσης & Συντονισμού της Δράσης «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση».


Την έναρξη των εργασιών του επιμορφωτικού προγράμματος πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Ι.Ε.Π. κ. Γεράσιμος Κουζέλης. Στο σεμινάριο απηύθυνε χαιρετισμό, εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου, ο Σχολικός Σύμβουλος και Σύμβουλος του Υπουργού Παιδείας, κ. Χρήστος Μηλιώνης.
Οι εκπρόσωποι-συντονιστές/-ίστριες των δημόσιων σχολικών μονάδων της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στο σεμινάριο θα λειτουργήσουν2017 10 11 pic2 ως πολλαπλασιαστές και θα ενημερώσουν τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς της σχολικής τους μονάδας στο πλαίσιο ενδοσχολικής επιμόρφωσης, την οποία θα οργανώσουν και θα υλοποιήσουν τις επόμενες ημέρες σε συνεργασία με τον/την Διευθυντή/-τρια και τον/την Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου.


Για τον σκοπό αυτό, την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα για την Πιλοτική Εφαρμογή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η ημερίδα είναι ελεύθερη για όλους τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της εκπαίδευσης, θα αναμεταδίδεται ζωντανά από την ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και θα μαγνητοσκοπηθεί, ώστε να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

[Το Δελτίο Τύπου σε pdf]

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top