Η Μονάδα «Τέχνες» συστάθηκε τον Μάιο του 2016 και έχει σαν κύριο στόχο την ανάδειξη και την ενίσχυση των Τεχνών και του Πολιτισμού στο ελληνικό σχολείο. Τα Εικαστικά, το Θέατρο, η Μουσική, ο Χορός, ο Κινηματογράφος, η Λογοτεχνία  είναι γλώσσες μέσα από τις οποίες επικοινωνούμε, εκφραζόμαστε, αισθανόμαστε και πιστεύουμε ότι η διάδοση και η ενσωμάτωσή τους στη σχολική πραγματικότητα θα συμβάλουν στην ηθική, πνευματική και πολιτιστική  διαμόρφωση των μαθητών.
Η Μονάδα «Τέχνες»:

  • Προτείνει βελτιώσεις στην τρέχουσα εκπαιδευτική πολιτική
  • Εισηγείται τρόπους για την καλύτερη εισαγωγή και εφαρμογή των Τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • Συντάσσει προτάσεις και γνωμοδοτεί σχετικά με τις τρέχουσες ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
  • Διαμορφώνει και συντάσσει Προγράμματα Σπουδών και αναπτύσσει αντίστοιχη ερευνητική δραστηριότητα.
  • Αναπτύσσει συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και διοργανώνει συνέδρια, εκδηλώσεις, ημερίδες, βιωματικά σεμινάρια, εργαστήρια
  • Αποφαίνεται για την παιδαγωγική καταλληλότητα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εκπονούνται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

Οι Τέχνες μπορούν να υποστηρίξουν και να εμπνεύσουν το σύγχρονο σχολείο, να μυήσουν τους μαθητές στην πολυπλοκότητα της πραγματικότητας και να τους καταστήσουν ικανούς στην αποτίμηση των παραμέτρων του σύγχρονου κόσμου, καλλιεργώντας τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, την ενσυναίσθηση και την κριτική τους σκέψη.

Ονοματεπώνυμο 
Μουρσελά Κλεοπάτρα (Συντονίστρια)
Μουσέτης Γρηγόριος
Μπαταργιάς Τριαντάφυλλος
Μυρωνάκη Φανή
Τσαγκούρη Όλγα
Ειδικότητα
ΠΕ08
Καλλιτεχνικών
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ16.01
Μουσικής
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ02
Φιλόλογος
Ιδιότητα
Εισηγήτρια
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Σύμβουλος Γ'
Τηλέφωνο
213-1335-566
213-1335-403
210-6014-206
213-1335-566
213-1335-566 
Email
kmoursela
[at]iep.edu.gr
gmousetis
[at]iep.edu.gr
tmpatargias}
[at]iep.edu.gr
fmironaki
[at]iep.edu.gr
otsagkouri
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top