Η Επιστημονική Μονάδα «Τέχνες» του ΙΕΠ συστάθηκε τον Μάιο του 2016 και έχει σαν κύριο στόχο την ανάδειξη και την ενίσχυση των Τεχνών και του Πολιτισμού στο ελληνικό σχολείο. Τα Εικαστικά, το Θέατρο, η Μουσική, ο Χορός, ο Κινηματογράφος είναι γλώσσες μέσα από τις οποίες επικοινωνούμε, εκφραζόμαστε, αισθανόμαστε.

Πιστεύουμε πως η διάδοση και η ενσωμάτωσή τους στη ελληνική σχολική πραγματικότητα θα συμβάλει με καθοριστικό τρόπο στην ηθική, πνευματική και πολιτιστική  καλλιέργεια των μαθητών/τριών.

Η Επιστημονική Μονάδα «Τέχνες»:

  • Προτείνει βελτιώσεις στην τρέχουσα εκπαιδευτική πολιτική
  • Εισηγείται τρόπους για την καλύτερη εισαγωγή και εφαρμογή των Τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • Συντάσσει προτάσεις και γνωμοδοτεί σχετικά με τις τρέχουσες ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
  • Διαμορφώνει και συντάσσει Προγράμματα Σπουδών και αναπτύσσει αντίστοιχη ερευνητική δραστηριότητα.
  • Αναπτύσσει συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και διοργανώνει συνέδρια, εκδηλώσεις, ημερίδες, βιωματικά σεμινάρια, εργαστήρια
  • Αποφαίνεται για την παιδαγωγική καταλληλότητα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εκπονούνται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

Οι Τέχνες μπορούν να υποστηρίξουν και να εμπνεύσουν το σύγχρονο σχολείο, να μυήσουν τους μαθητές στην πολυπλοκότητα της πραγματικότητας και να τους καταστήσουν ικανούς στην αποτίμηση των παραμέτρων του σύγχρονου κόσμου, καλλιεργώντας τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, την ενσυναίσθηση και την κριτική τους σκέψη.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top