Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ με την οποία εγκρίνεται α) το Πρακτικό 12/04-09-2017 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών που αφορά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του υποψηφίου αναδόχου για τον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 2913/09.05.2017 07 Σεπτεμβρίου 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως και έξι (06) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, ελεύθερους επαγγελματίες 06 Σεπτεμβρίου 2017
Διενέργεια συνεντεύξεων των υποψηφίων για απόσπαση στο Ι.Ε.Π. εκπαιδευτικών - ημέρα 2η 05 Σεπτεμβρίου 2017
Διενέργεια συνεντεύξεων των υποψηφίων για απόσπαση στο Ι.Ε.Π. εκπαιδευτικών 01 Σεπτεμβρίου 2017
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Ανάληψη υπηρεσίας 30 Αυγούστου 2017
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. σχετικά με τη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια 29 Αυγούστου 2017
Κατάλογος Επαγγελματικών Λυκείων και Ειδικότητες 24 Αυγούστου 2017
Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ (Φ.Ε.Κ. 2859/τ.Β'/21-8-2017) 23 Αυγούστου 2017
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θητεία τετραετούς διάρκειας (Επαναπροκήρυξη) 07 Αυγούστου 2017
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών 31 Ιουλίου 2017
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top