Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού

Το Τμήμα Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού είναι αυτοτελές τμήμα και υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π. Ιδρύθηκε με το Νόμο 4186/2013 (άρθρο 36, ΦΕΚ Α΄193/17.09.2013). Οι αρμοδιότητες του αφορούν στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των κεντρικών πολιτικών του Ι.Ε.Π.  Στελεχώνεται από διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης.

Ονοματεπώνυμο
Νικάκης Βασίλειος
Νικολόπουλος Άγγελος
Σπανέλλη Μαρία - Τατιάνα
Τρίμη-Κύρου Αικατερίνη
Ειδικότητα
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ02
Φιλόλογος
Ιδιότητα
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός 
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-148
213-1335-129
213-1335-169
210-344-2874
E-mail
vnikakis
[at]iep.edu.gr
anikolopoulos
[at]iep.edu.gr
tspanelli
[at]iep.edu.gr
atrimikirou
[at]iep.edu.gr
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top